Archive for the ‘Blog’ Category

29
cze

Prawo vs dzienne życie

Zawody sądowe uniwersalnie są ocenione za zawody zaufania globalnego. Bo czy to oskarżyciel, prawnik, radca, rejent lub komornik, dysponują oni poufnymi informacjami na temat życia prywatnego, majątku czy sytuacji konsumenta. Są oni w głównej mierze zobowiązani do zachowania tajemnicy, asekuracji danych osobowych i właściwego zabezpieczenia dokumentacji. Każdy adwokat Gniezno zmuszony jest do zachowania niejawności jednak również oraz respektowania zasad moralnych i etycznych w kontekście respektowania prawa. Z tego też powodu, dla każdego z ważniejszych profesji prawniczych, powstały kodeksy etyki profesjonalnej.  [ Read More ]

Read More